Електричний опір

Стисло найважливіше про електричний опір

Електричний опір — властивість (спроможність) провідника перешкоджати проходженню електричного струму. Позначається електричний опір здебільшого латинською літерою R, одиниця опору в СІ – Ом.

Що таке електрична напруга

Стисло найважливіше про електричну напругу

Визначення і природа явища

Електрична напруга - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля. Коли є напруга - завжди є електричне поле, що викликає переміщення електричних зарядів.

Нижче показане просте електричне коло.

elektrychna_napruha_1

Електричний струм

Природа електричного струму

Просто про електричний струм

Електричним струмом називають упорядкований рух заряджених частинок - носіїв електричного заряду. Такий рух може відбуватись в металах, напівпровідниках, газах, а рухатись можуть електрони або іони.

elektrychnyy_strum_atom_0     elektrychnyy_strum_atom_2

Електричний заряд

Про природу електричного заряду

Що таке електричний заряд

Електричний заряд – це властивість матеріального тіла створювати електромагнітне поле і брати участь у електромагнітній взаємодії з іншими матеріальними тілами.. Електромагнітні хвилі, радіо і телебачення, електричний струм, комп’ютери, смартфони — перелічувати явища, процеси, пристрої, де працюють електричні заряди, можна дуже довго. Величину електричного заряду позначають латинською літерою Q.

Підписка на