електричний струм

Електричний струм

Природа електричного струму

Просто про електричний струм

Електричним струмом називають упорядкований рух заряджених частинок - носіїв електричного заряду. Такий рух може відбуватись в металах, напівпровідниках, газах, а рухатись можуть електрони або іони.

elektrychnyy_strum_atom_0     elektrychnyy_strum_atom_2

Підписка на електричний струм