Електрична напруга

Про природу електричної напруги

Просто про електричну напругу. Спростимо максимально процеси, що відбуваються при проходженні електричного струму, і звернемо увагу на їх логіку. Електричне коло складається з джерела електричного струму (гальванічного елементу, акумулятора, генератора і т. п.), споживачів електричної енергії (ламп розжарювання, електронагрівальних приладів, електродвигунів і т. п.) та з'єднувальних проводів, що сполучають затискачі/клеми джерела електричної напруги із затискачами/клемами споживача.

Електричний струм

Природа електричного струму

Просто про електричний струм. Електричним струмом називають упорядкований рух заряджених частинок - носіїв електричного заряду. Такий рух може відбуватись в металах, напівпровідниках, газах, а рухатись можуть електрони або іони.

elektrychnyy_strum_atom_0     elektrychnyy_strum_atom_2

Електричний заряд

Про природу електричного заряду

Просто про електричний заряд. І електричний струм, і електричний заряд – це явища матеріального світу. Найменша частинка матерії, як відомо, атом, отож згадуємо, що нам відомо про атоми.

У Вікіпедії знаходимо статтю про атом і читаємо наступне.

Підписка на